เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนประจำศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Heading for Printing

ทีมงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
 

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

21 ธ.ค. 61

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / นักออกแบบ

นายกฤษณ์ (โอ้) สอนเกตุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณวิสสุตา วงษ์นาค