Princess Sirindhorn Craniofacial Center
ไทย |
 
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ หรือชื่อเดิม ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร และรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลของสภากาชาด

สวัสดีปีใหม่ 2562 Princess Sirindhorn Craniofacial Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวคอนเสิร์ตกมลา สุโกศล

KAMALA LIVE IN CONCERT 2018

อีกครั้งกับคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้มอบให้ “ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณกมลา สุโกศลและครอบครัว พร้อมด้วยเหล่าพนักงานในเครือโรงแรม เดอะ สุโกศล ได้แสดงน้ำใจและจิตกุศลอีกครั้ง โดยสุโกศล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ สภากาชาดไทย และสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตสุดพิเศษ “KAMALA LIVE IN CONCERT” เพื่อช่วยทำให้เด็กไทยที่มีความพิการบนใบหน้าและศีรษะ ผู้ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตในสังคมดีขึ้น ระหว่าง 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยจัดการแสดงรอบกาล่าดินเนอร์ 1 รอบ และรอบทั่วไป 2 รอบ

..(11 พ.ย. 2561..อ่านต่อ)

โรคที่พบบ่อย

โรคงวงช้าง
โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด
โรคใบหน้าแหว่ง
กะโหลกเชื่อมติดก่อนกำหนด
ใบหูพิการแต่กำเนิด
โรค frontonasal dysplasia
โรคใบหน้าเหี่ยว (Romberg disease)
กลุ่มของอาการโรคเทรชเชอร์ คอลลินส์ (Treacher Collins syndrome)

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

ขอเชิญชมวิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ทรูวิชั่น ร่วมกับ คุณพอล ภัทรพล ผู้ซึ่งได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือทางศูนย์มาโดยตลอด

craniofacial fellowship training